Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

Nazwa placówki dydaktycznej

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu


Adres

ul. Kryłowa 5/7, 43-025 Łuck, obwód wołyński


Data założenia

1994 rok


Podmiot zakładający

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu


Miejsce działalności dydaktycznej

salka należąca do polskiej organizacji


Dyrektor placówki

Aleksander Świca


Liczba uczniów/nauczycieli

345/7


Liczba grup

18


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie czteroletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski z elementami kultury i tradycji


Opis działalności placówki

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu została założona przede wszystkim po to, by kształcić dzieci i młodzież w języku ojczystym, ale także krzewić polską kulturę i tradycje, a poprzez nie utrwalać tożsamość narodową. Szkoła zatrudnia: Jadwigę Demczuk, absolwentkę Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Polska) i studiów podyplomowych, Wiktora Jaruczyka, który ukończył UMCS oraz kursy językowe w Poznaniu, Warszawie i Lublinie (Polska), Olgę Jaruczyk, absolwentkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Polska) i kursów językowych w Warszawie i Lublinie (Polska), Switłanę Stelmaszczuk – UMCS (Polska), Hannę Karaszczuk – Uniwersytetu Lwowskiego, kursów językowych w Warszawie i Lublinie, Switłanę Suchariewą-Pyzę – Wołyńskiego Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska) i kursów językowych w Warszawie i Lublinie oraz Natalię Denysiuk – WUW, kursu języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (Polska).

Szkoła korzysta z gościnności Stowarzyszenia Kultury Polskiej, które użycza jej umeblowanej salki w swojej siedzibie. Własnością placówki są telewizor, komputer, podręczniki, mapy. Szkoła pracuje we wszystkie dni tygodnia, oprócz środy. W poniedziałki, czwartki i piątki od 15.20 do 18.40, we wtorki – 15.00-16.00 i 18.30-19.30, soboty – 13.45-19.30 i niedziele – 9.00-15.50. Nauczyciele stawiają przed sobą nie tylko cele dydaktyczne, ale także formacyjne – pragną wychowywać uczniów w duchu patriotycznym i obywatelskim. W szkole obchodzi się Święto Konstytucji 3 maja, Narodowe Święto Niepodległości Polski, Wigilię, Wielkanoc, Dzień Nauczyciela; są organizowane spotkania z ciekawymi gośćmi, m.in. z Konsulatu Generalnego RP, wieczory literackie. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, np. do Maniewicz, do Polski. Szkoła chciałaby kupić m.in. komputer i kserokopiarkę.

Kontakt: [email protected]