Szkoła Początkowa w Łanowicach

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Początkowa w Łanowicach


Adres

ul Szkolna 19, 81-452 Łanowice, obwód lwowski


Data założenia

2009 rok


Podmiot zakładający

rodzice oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział Łanowice


Miejsce działalności dydaktycznej

budynek szkolny należący do gminy


Dyrektor placówki

Maria Strogusz


Liczba uczniów/nauczycieli

32/6


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie czteroletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

nauka odbywa się w języku polskim


Opis działalności placówki

Szkoła Początkowa w Łanowicach istnieje sześć lat. Została założona z inicjatywy rodziców oraz działającego w tej miejscowości łanowickiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Mieszkańców Łanowic, wsi całkowicie polskiej, charakteryzuje bardzo mocne poczucie tożsamości narodowej. Mają silną motywację do tego, by swoje dzieci uczyć i wychowywać w duchu polskim. Stacjonarna szkoła z polskim językiem nauczania jest im w tym bardzo pomocna. Czteroklasowa placówka zatrudnia sześciu nauczycieli: Marię Strogusz, Natalię Małaczyńską, Ludmiłę Danyłko, Mariannę Jaszczyszyn, Marię Strogusz i Halinę Babirad. Obecnie chodzi do niej 32 uczniów. Wykładane przedmioty to: język polski z elementami historii, matematyka, narodoznawstwo, muzyka.

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.45-14.05. Placówka dysponuje czterema salami lekcyjnymi, biblioteką, boiskiem. Klasy wyposażono w meble szkolne oraz sprzęt edukacyjny. Szkoła organizuje wycieczki, m.in. do Warszawy, dokąd uczniowie pojechali na zaproszenie Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, z którą placówka współpracuje, czy ostatnio (13 września 2015 roku) w ramach wychowania patriotycznego do Rudek, gdzie żył i został pochowany Aleksander Fredro. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach, w tym roku szkolnym Kristina Szczerba zajęła II miejsce w Konkursie Recytatorskim „Kresy”. Problemy, z jakimi boryka się dyrekcja: brak środków na podręczniki (jest tylko jeden podręcznik do języka polskiego, z którego korzystają nauczyciele) oraz na pilny remont szkoły.

Kontakt: [email protected]