Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego w KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju

Dnia 07.10.2020 roku, w KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju odbyło się VII OGÓLNOUKRAIŃSKIE DYKTANDO Z JĘZYKA POLSKIEGO „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku”!
Rekordowo, pomimo pandemii, w tegorocznym dyktandzie, wzięło udział 45 osób, osoby w wieku od 13 do 70 lat!!
Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za możliwość zorganizowania i przeprowadzenia tak ważnego projektu.
Dyktando ma więc wielokierunkowy walor edukacyjny, pozwalając rozwijać się na wielu płaszczyznach. Uczy zasad ortografii i interpunkcji, pozwala uczyć się czytania ze zrozumieniem, jak również tworzenia pisemnych wypowiedzi z zachowaniem zasad pisowni oraz logiki. Każdy tekst dyktanda naucza!!!
Dziękujemy  za Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.