IIV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego na Ukrainie, zapraszamy do udziału

 

W październiku czekają nas kolejne odsłony konkursu organizowanego w ramach Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”. W najbliższym czasie Dyktanda odbędą się:

 

– 9 października w Nowogrodzie Wołyńskim – konkurs organizowany będzie przez Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Polonia Zwiagielszczyzny”

– 10 października w Nowogrodzie Wołyńskim – konkurs organizowany będzie przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Juliusza Lublińskiego

– 10 października w Sławucie – konkurs organizowany będzie przez Polską Szkołę Sobotnią przy Związku Polaków na Ukrainie w Sławucie

– 11 października w Żytomierzu – konkurs organizowany będzie przez Obwodową Organizację Społeczną „Studencki Klub Polski”

– 11 października w Chmielnickim – konkurs organizowany będzie przez Centrum Języków i Kultur Słowiańskich

-11 października w  Baranówce –  konkurs organizowany będzie przez Kulturalno – Oświatowe Stowarzyszenie “Świetlica Polska” 

-11 października w  Tarnopolu –  konkurs organizowany będzie przez Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe w Tarnopolu

-13 października we Lwowie – konkurs organizowany przez Szkołę Ogólnokształcącą nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie
– 14 października o godzinie 17.00 w Kijowie – konkurs organizowany przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, Dom Polski
– 14 października w Kowlu – konkurs organizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu
– 15 października w Czerwonogrodzie  – konkurs organizowany przez przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogrodzie
– 15 października o godzinie 14.00 w Marianówce – konkurs organizowany przez Marianowski Związek Polaków na Ukrainie
– 17 października w Browarach – konkurs organizowany przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina”
– 17  października w Chmielniku – konkurs organizowany przez Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. Władysława Reymonta
– 17 października w Połonnem – konkurs organizowany przez Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej
– 18 października w Odessie – konkurs organizowany przez Związek Polaków na Ukrainie oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie
– 17 października w Stryju – konkurs organizowany przez Szkołę Mniejszości Narodowej 
– 18 października w Borysławiu – konkurs organizowany przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “Zgoda” 
– 18 października w Dnieprze – konkurs organizowany przez Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły
– 18 października w Kropywnyckim – konkurs organizowany przez Stowarzyszenie “POLONIA” im. K. Szymanowskiego
– 18 października w Równem – konkurs organizowany będzie przez Ukraińsko-Polski Sojusz im. T. Padury
– 24 października w Chmielnickim – konkurs organizowany przez Chmielnicki Obwodowy Oddział Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
– 24 października w Żytomierzu – konkurs organizowany przez OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie
– 31 października w Gródku Jagielońskim konkurs organizowany  przez Organizację Społeczną Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim.

Życzymy połamania długopisów!

 Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.