Olimpiada Historii Polski w Chmielnickim

24 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Chmielnickim odbył się I etap III  Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Organizatorem lokalnym była Polska Szkoła Sobotnia działająca przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

W Olimpiadzie wzięło udział 54 uczniów w wieku od 15 do 17 lat. Uczestnicy zdawali test w formie pisemnej sprawdzający wiedzę z zakresu historii Polski od panowania Mieszka I do początku XXI wieku.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie jest elementem projektu  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.