Olimpiada Historii Polski w Chmielnickim

24 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Chmielnickim odbył się I etap III edycji Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Organizatorem lokalnym pierwszego etapu 3 Olimpiady była Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

W Olimpiadzie wzięło udział 54 uczniów w wieku od 15 do 17 lat. Uczestnicy zdawali test w formie pisemnej sprawdzający wiedzę z dziedziny historii Polski od panowania Mieszka I do początku XXI wieku.

 

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest elementem projektu  „Biało – czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.