Olimpiada historyczna w Odessie

Podobnie jak w Chmielnickim, Czerniowcach, Kijowie, Lwowie, Łucku i Żytomierzu również w Odessie 4 grudnia 2016 roku odbył się I etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Honorowym przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był dr hab., prof. Wiaczesław Kusznir, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie. To dzięki wspaniałomyślności wielce szanownego pana dziekana została udostępniona sala, w której uczniowie wytężali umysły, aby z sukcesem zakończyć ten etap Olimpiady. Powodzenia!


 Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT