Lwowski I etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

4 grudnia 2016 roku we Lwowie 41 śmiałków przystąpiło do I etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – najnowszego działania w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie. Inicjatywa, choć bezprecedensowa, zdradza ogromny potencjał.
Test składał się z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru i w dużej mierze bazował na tekstach źródłowych. W następnych etapach nacisk będzie położony na wypowiedź otwartą. Kto zaś przejdzie dalej, dowiemy się wkrótce.


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT