Olimpiada Historii Polski w Kijowie

W I etapie Olimpiady Historii Polski na Ukrainie w Kijowie udział wzięło 16 uczniów klas od IX do XI.

Być może któryś z nich jako laureat całej olimpiady otrzyma miejsce na jednym z polskich uniwersytetów – wszak to nagroda główna. Nim się to jednak okaże, prace z I etapu zostaną ocenione przez komisję ekspercką. Wyniki już niedługo.
Przeprowadzenie olimpiady w Kijowie koordynowała Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski”.


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT