Olimpiada Historii Polski w Łucku

Uczniowie z obwodu rówieńskiego wzięli udział w I etapie Olimpiady Historii Polski na Ukrainie.

4 grudnia 2016 roku dziewięcio-, dziesięcio- i jedenastoklasiści zebrali się w Łucku, aby napisać test wiedzy z historii Polski. Materiał był obszerny, albowiem uwzględniał wydarzenia od roku 966 aż do triumfu NSZZ „Solidarność” w 1989 roku. Których z uczestników zobaczymy w II etapie? Okaże się już niebawem.


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT