Olimpiada Historii Polski w Czerniowcach

Czerniowce, dzięki Obwodowemu Towarzystwu Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, poczuły ducha historii.

Uczniowie ze Starej Krasnoszory, Pank, Storożyńca i wreszcie z samych Czerniowiec przetarli szlaki w tej bezprecedensowej inicjatywie. Być może niektórym z uczestników będzie dane wziąć udział w II a może nawet III etapie Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, które odbędą się w pierwszej połowie roku 2017.


 Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT