Online uroczystość poświęcona 230-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Online uroczystość, poświęcona 230-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Żywe obrazy oraz filmiki, przygotowane przez Pana Eduard Oleksiak,
– krzyżówki historyczne, przeprowadzone przez Panią Oksanę Jaworską
– quiz na platformie Kahoot “230 rocznica uchwalenia Konstytucji RP”, przygotowany przez Panią Martę Mytnyk
Konkurs plastyczny …
Piosenki…
Zdjęcia…
Bardzo dziękuję uczniom za aktywny udział, nauczycielom za przygotowanie i prowadzenie uroczystości.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.
Projekt “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację W9olność i Demokracja”.