Uroczystości majowe w Związku Polaków Połtawszczyzny “Polonia”

Dzień Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą,  Święto Narodowe 3 Maja to wydarzenia szczególnie bliskie wszystkim Polakom. Z okazji uroczystości majowych 30 kwietnia w siedzibie połtawskiej “Polonii” odbyło się  uroczyste spotkanie członków polonijnych  i uczniów uczestniczących w zajęciach z języka polskiego.

Należy zauważyć, iż w tym roku obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja będą miały szczególny charakter, gdyż łączą się ze stuleciem przyjęcia Konstytucji marcowej z 1921 r.

Podczas uroczystości odczytano życzenia Konsula Generalnego RP w Charkowskim Okręgu Konsularnym – Pana Piotra Stachańczyka.

Po prezentacji dotyczącej historii Konstytucji 3 maja wysłuchaliśmy  pięknych recytacji utworów Ignacego Krasickiego  przygotowanych przez najmłodszych uczestników kursu języka polskiego. Jakże aktualne okazały się utwory Krasickiego, najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia, mistrza bajki i satyry, poety.

Prezes połtawskiej “Polonii” – Pani Helena Andrzejewska wręczyła dzieciom słodkie upominki dziękując za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w uroczystości.

Dofinansowanie uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Polski i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z uwzględnieniem polskich tradycji realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

 

Monika Lotosz, nauczycielka języka polskiego

skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG