Ostatnie miejsca na stypendia dla studentów polonistyk na Ukrainie

Trwa realizacja programu stypendialnego w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 2 (2017)”. Na zdjęciu spotkanie ze stypendystami w Łucku (5 sierpnia). W ramach Projektu przyznano stypendia dla młodych naukowców polskiego pochodzenia oraz dla opiekunów naukowych. Są jeszcze dostępne stypendia dla studentów polonistyk na Ukrainie – też tych rozpoczynających studia polonistyczne w roku akademickim 2017/18. Wszystkie stypendia będą sukcesywnie wypłacane podczas wizyt koordynatora Projektu na Ukrainie – o terminach wizyt stypendyści zostaną poinformowani. Najbliższe wizyty we wrześniu.

W ramach tegorocznej edycji Projektu zrealizowano już kurs przygotowawczy do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lipiec, Kraków – egzamin odbędzie się w listopadzie w Mikołajowie i Stryju), opracowano mapę potrzeb poszczególnych ośrodków, przekazano pomoc materialną na remonty, zakup sprzętu i dofinansowanie publikacji sześciu katedrom języka polskiego (Lwów, Kijów, Odessa, Łuck, Czerkasy, Drohobycz), doposażono pracownie polonistyczne w biblioteczki metodyczne w czterech ośrodkach – w dwu kijowskich, winnickim i czerkaskim. Od września rozpoczną się kursy metodyczne dla studentów polonistyk i nauczycieli z rejonu danej polonistyki w pięciu ośrodkach: we Lwowie, Kijowie, Drohobyczu, Łucku i Iwano-Frankiwsku. Już dziś zapraszamy na II Biesiadę Polonistyczną, która odbędzie się 3-4 listopada we Lwowie – tematem tegorocznego spotkania będą podręczniki do nauczania języka polskiego – te bardzo już sędziwe i te najnowsze. Szczegóły, oficjalne zaproszenie i przyjmowanie zgłoszeń we wrześniu.

Dołączam wciąż wakacyjne pozdrowienia znad Wisły,

Jerzy Kowalewski

koordynator Projektu

[email protected]