W Stanisławowie ruszyła Szkoła Letnia

17 sierpnia 2017 w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) rozpoczęła się Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Pierwszego dnia uczestnicy podzieleni na trzy grupy wg kategorii wiekowej poznali swoich nauczycieli i opiekunów, uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego, lekcjach historii i warsztatach dziennikarskich. To był dzień pełen uśmiechów, pozytywnych emocji, znajomości i nowej wiedzy. W programie przewidziano również zajęcia plastyczne, warsztaty wokalno-taneczne i wycieczkę krajoznawczą do Kosowa. Życzymy powodzenia i natchnienia do nauki naszym podopiecznym na kolejne dni.


Szkoła Letnia w Iwano-Frankiwsku jest organizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja