Oświadczenie Agnieszki Romaszewskiej-Guzy w sprawie wypowiedzi ministra Witolda Waszczykowskiego na temat przyszłości TV Biełsat

W związku z wczorajszym [18 grudnia 2016 roku] wywiadem ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego dla portalu wPolityce.pl i wcześniej uzyskanymi przeze mnie informacjami oświadczam co następuje:

  1. Kanał Biełsat TV działa jak dotychczas i będzie kontynuował pracę do czasu, gdy nie zostaną podjęte przez władze TVP decyzje dotyczące zmiany trybu jego działania.
    2. Koncepcja zarysowana przez ministra Waszczykowskiego w wywiadzie jest dla mnie nowa i zaskakująca.
    3. Do tej pory w TVP dyskutowano nad koncepcją powołania jednostki pod nazwą TVP Zagranica. Miała to być jednostka, która łączyłaby organizacyjnie odrębne nadawczo kanały, zorientowane na widownię zagraniczną. Jednostka ta nadzorowałaby też produkcję odpowiedniej zawartości programowej. W jej skład według projektów wchodziłaby zrestrukturyzowana  i dostosowana do różnych oczekiwań widowni, w różnych stronach świata TVP Polonia, TV Biełsat, która rozpoczęłaby równolegle pracę nad tworzeniem nowego, dodatkowego kanału rosyjskojęzycznego, i komórka odpowiedzialna za  anglojęzyczną (ewentualnie niemieckojęzyczną) produkcję dla przyszłej TV – V4 (czyli tzw. telewizji wyszehradzkiej).
    4. Ponieważ byłam inicjatorką tego projektu, który prezentowałam między innymi w konkursie na stanowisko prezesa TVP, wiem, że całościowe wdrożenie tak poważnego projektu było przewidziane na półtora roku i wymagało dodatkowych uzgodnień co do finansowania i alokacji środków.
    5. Ponieważ koncepcja przedstawiona przez ministra Witolda Waszczykowskiego dalece odbiega od dotychczas dyskutowanych projektów, a także realnych uwarunkowań programowych i technicznych, uważam, że konieczne jest przeprowadzenie poważnej dyskusji na profesjonalnym poziomie, która wyjaśni sytuację i zdecyduje o dalszych planach TVP w kwestii nadawania zagranicznego oraz współpracy w tym zakresie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi agendami rządowymi oraz mediami publicznymi.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor TV Biełsat