Jasełka w Sławucie na Wołyniu

18 grudnia był dla mniejszości polskiej w Sławucie dniem urozmaiconym. Młodzież ze Sławuckiego Związku Polaków przygotowała jasełka oraz bożonarodzeniowy koncert, dorośli zaś uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym.

Klasę pięknie udekorowano. Daria Martyniuk namalowała obraz Świętej Rodziny. Zabrzmiały wiersze o świętach, historii Bożego Narodzenia, opowiedziano o tradycjach obchodów tego święta. Zebrało się tak dużo ludzi, że prawie nie wystarczało miejsca dla biorących udział w jasełkach, nie mówiąc już o rodzicach i innych obecnych.
W rodzinnej atmosferze zabrzmiały polskie kolędy. Dzieciom tak spodobała się impreza, że nie chciały iść do domu. Każde z nich otrzymało słodki prezent. Słodycze dla uczestników ufundował Konsulat Generalny RP w Winnicy. Wyrażamy słowa wdzięczności za te prezenty.
Trochę później odbyło się spotkanie opłatkowe w gronie członków Zarządu Związku Polaków miasta Sławuty oraz członków organizacji. Podzieliliśmy się opłatkiem, znowu zabrzmiały kolędy i świąteczne życzenia. Wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.
Szkoła Polska w Sławucie wspierana jest przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP.

„Słowo Polskie”

Więcej na:
http://wizyt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7235:listy-do-redakcji-spotkanie-opatkowe-w-sawucie-na-woyniu&catid=109:obwod-chmielnicki&Itemid=218