Opłatkowe spotkanie w Kowlu

18 grudnia w salce przy kościele św. Anny w Kowlu miało miejsce spotkanie opłatkowe Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu.

Uczniowie Szkoły Polskiej przygotowani przez swojego nauczyciela pokazali przedstawienie opowiadające o narodzeniu Jezusa. Uczestnicy spotkania opłatkowego obejrzeli uczniów w znakomitych rolach: Maryi, Józefa, Heroda, żony Heroda, Śmierci, Diabła, Wróżbity, Dworzanina, Żołnierza, trzech pasterzy, trzech królów i Kowelskiego Chóry Aniołów.
Kolędy śpiewał zespół Kowel Band, uczennice i uczniowie Szkoły Polskiej z grup dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oczywiście Kowelski Chór Aniołów.
Gośćmi spotkania opłatkowego byli  Elżbieta Zielińska i Mateusz Marszałek oraz prezes Stanisław Senkowski, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma. Gospodarzami byli natomiast prezes TKP w Kowlu Wacław Herka i członkowie towarzystwa.
Wszyscy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia spokoju, zdrowia, szczęścia oraz połamali się opłatkiem. Na koniec był wspólny posiłek i rozmowy oraz pamiątkowe zdjęcia.

 Wiesław Pisarski, nauczyciel wysyłany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG

 Szkoła Polska bierze udział w projekcie „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowanym ze środków Senatu RP.