Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…

W stajence betlejemskiej, w cichą noc narodził się Bóg! Niech wraz z Nim narodzi się w nas nowa wiara, nadzieja i miłość, które przyniosą pokój i pojednanie, a nas samych uczynią lepszymi, silniejszymi i piękniejszymi.
Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Współpracownikom i Przyjaciołom w Polsce i na Wschodzie, dziękując za każdy dzień wspólnej pracy.

Zarząd i Pracownicy Fundacji Wolność i Demokracja