Oświadczenie Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat działalności Fundacji Wolność i Demokracja, jakie od pewnego czasu pojawiają się w mediach i w sferze publicznej, oświadczamy, co następuje:

Proces zakupu nieruchomości, która w zamierzeniu ma stanowić nową siedzibę Fundacji, jest w toku. Zgodnie z umową Fundacja ma czas do końca bieżącego roku na sfinalizowanie procesu. Fundacja składając wnioski o dofinansowanie realizowanych przez siebie projektów zawsze postępuje zgodnie z regulaminami i wytycznymi grantodawców.

Oświadczenie to postanowiliśmy wystosować, jako że nie zgadzamy się na bezpodstawne ataki i pomówienia, które od tygodni są formułowane wobec nas. Fundacja Wolność i Demokracja wzięła udział w postępowaniu o dofinansowanie, podobnie jak szereg innych organizacji, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Złożony przez Fundację wniosek został przez niezależnych ekspertów oceniony pozytywnie. Nie zgadzamy się na przypisywanie nam działań, które nie miały miejsca, ani jakichkolwiek złych intencji.

Nasza Fundacja prowadzi działalność od ponad 17 lat. Przez ten czas pomogliśmy znacznej liczbie naszych rodaków w różnych częściach świata, w tym przede wszystkim na Ukrainie i na Białorusi. Wspomagaliśmy i wciąż wspomagamy funkcjonowanie niezależnych mediów na Wschodzie oraz działalność prodemokratycznej opozycji na Białorusi. To jest i zawsze była istota naszej działalności.

Pod stałą opieką Fundacji Wolność i Demokracja znajduje się ponad 210 punktów nauczania, w których języka polskiego uczy się łącznie ponad 25 tys. osób. Fundacja opracowała kilkadziesiąt podręczników, teczek edukacyjnych, gier czy wystaw adresowanych do dzieci i młodzieży polonijnej. Zorganizowaliśmy kilkaset szkoleń dla nauczycieli i liderów polskich i polonijnych oraz kilkaset turnusów kolonii dla dzieci polskich i polonijnych. Każdego roku Fundacja utrzymuje 34 polskie redakcje działające głównie na Ukrainie i Białorusi, ale też m.in. w USA, Francji czy Australii, tworzące programy telewizyjne i radiowe, strony internetowe oraz wydające gazety o łącznym rocznym nakładzie blisko 548 tys. egzemplarzy. Od 2007 roku prowadzimy największy program indywidualnej pomocy dla osób represjonowanych na Białorusi, który do tej pory zapewnił pomoc ponad 2 tys. osób. Fundacja zbudowała 8 cmentarzy upamiętniających polskich żołnierzy na dawnych Kresach RP. Od lat ma pod stałą opieką 27 cmentarzy, na których prowadzi regularne prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe, w tym m.in.: Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie, Cmentarz Bajkowa w Kijowie czy Cmentarz Nowa Rossa w Wilnie.

Wymienione wyżej działania są zaledwie częścią szerokiej gamy inicjatyw podejmowanych przez Fundację Wolność i Demokracja w obszarach: media, oświata, pamięć i tożsamość oraz wspólnota i demokracja. Reakcje naszych beneficjentów – odbiorców realizowanych przez nas projektów – są najlepszym świadectwem ich celowości i adekwatności wobec potrzeb Polaków i Polonii rozsianej po świecie.