PESEL dla cudzoziemców. Kto może się o niego starać?

Czym jest PESEL i kto z cudzoziemców może się o niego starać? Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny pozwalający na identyfikację osoby, która go posiada. Jest potrzebny, gdy chcemy np. założyć konto bankowe, podjąć pracę w ramach umowy o pracę/zlecenie, założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać PESEL, musisz mieć zameldowanie w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Jeśli nie możesz się zameldować, możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy, ale tylko wtedy, jeśli jakiś urząd (np. ZUS, urząd skarbowy itp.) wymaga od ciebie numeru PESEL. Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/czym-jest-numer-pesel lub https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow