Wolontariusze PILNIE poszukiwani!

Fundacja Wolność i Demokracja pilnie poszukuje wolontariuszy!

Do czego: pomoc pociągach ewakuacyjnych na trasie Mościska (Ukraina) – Przemyśl – Warszawa – Mościska (Ukraina) – Warszawa

Wymagania: ważny paszport, znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego, wysoka odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją.

Kontakt:
telefon: 22 622 33 32
mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaWID