Początek roku szkolnego w Dnieprze

17 września 2017 roku Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Ośrodku Kultury Polskiej rozpoczęła nowy rok szkolny. Najpierw Paweł Skórski przeprowadził lekcję historii, której tematem był 17 września 1939 roku i napaść ZSRS Polskę. Następnie rozpoczęło się uroczyste zebranie z udziałem uczniów SSJP, ich rodziców, członków Ośrodka Kultury Polskiej oraz gości. Prezes Paweł Skórski wystąpił z odczytem, w którym opowiedział o planach śródrocznej pracy szkoły. Kierownik Sobotniej Szkoły Języka Polskiego Maria Skórska poinformowała o pracy placówki i sukcesach uczniów w poprzednich latach.