Drodzy Nauczyciele,

przygotowaliśmy dla Państwa pierwszy na rynku podręcznik służący jednocześnie do nauki języka polskiego i poznawania kultury polskiej. Jego koncepcja została oparta na założeniu, że nie da się uczyć języka w oderwaniu od kultury, która jest w nim opisana.

Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej nie jest podręcznikiem w rozumieniu klasycznym. Zagadnienia językowe są w nim potraktowane bez nadmiernego pogłębienia. Natomiast jest to znakomity przewodnik po kulturze polskiej, pozwalający zgłębić jej tajniki.

Podzielono go na cztery rozdziały: Tradycje polskie, Geografia i przyroda Polski, Życie społeczne oraz Dzieła i ich twórcy. Każdy z nich obejmuje od kilku do kilkunastu podrozdziałów poświęconych konkretnym zagadnieniom tematycznym. Uczeń może poznać tradycje, obyczaje, sztukę, literaturę polską i zarazem zyskać szerszy ogląd kultury Polski. Twórcom zależało też na tym, by pokazać, że jest ona częścią cywilizacji euroatlantyckiej.

Fakt, że podręcznik został opracowany przez praktyków dla praktyków, stanowi jego niezaprzeczalną zaletę.

Kolejną jest ta, że wykorzystano w nim teksty nie tylko literackie, ale również pochodzące z Internetu, w tym z komunikatorów społecznych, co sprawia, że uczeń ma kontakt nie tylko z kulturą wysoką, ale też z żywą, codzienną.

Zawarte w nim materiały mogą być wykorzystane w nauczaniu języka i kultury polskiej w różnych grupach wiekowych i na różnym poziomie znajomości języka. Ważne, że mogą z nich korzystać uczniowie mieszkający w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Wartością podręcznika jest również to, że zawiera wskazówki dotyczące pracy z uczniami niedowidzącymi i niedosłyszącymi oraz autystycznymi.

Mam wielką nadzieję, że Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej okaże się przydatnym narzędziem w Państwa pracy i że uczniowie z ochotą będą z niego korzystać.

Lilia Luboniewicz
Prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

Skip to content