Podwołoczyska

Nazwa podmiotu nauczania

Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Towarzystwie Kultury Polskiej  im. ks. B. Mireckiego


Adres 

1) 47800 Podwołoczyska ul. Tarnopolska 9 Ukraina

2) Punkt nauczania ul.Hałuszczyńcy 47841 rej Podwołoczyska

Tarnopol Ukraina


Data założenia 

Szkoła założona 2009 roku, a zarejestrowana 2012 r.


Liczba uczniów i nauczycieli

Uczniów

  • Podwołoczyska  – 70
  • Hałuszczyńcy    –  15

Nauczycieli  –    3


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkoła przy Towarzystwie im. ks. B. Mireckiego powstała w 2009 roku, nauczanie Języka Polskiego oraz Historii Polski

Na początku w Podwołoczyskach zajęcia odbywały się w salce katechetycznej przy Kościele im. sw. Zofii, a w 2011 r. została podpisana umowa o wynajem mieszkania koło kościoła i tam Szkoła Sobotnio-Niedzielna istnieje do dziś,  w 2012 roku Szkoła została zarejestrowana jako jurydyczna osoba.

W ciągu tych lat wielu młodzieży udało się dostać na studia do Polski.

Mikolaj 036