Poezja Marii Konopnickiej w Sławucie

9 marca w Polskiej Szkole Sobotniej działającej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie odbył się Konkurs Poezji Marii Konopnickiej.

Maria Konopnicka (1842-1910) to jedna z najwybitniejszych polskich poetek okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci. Pisała nie tylko wiersze, lecz także nowele, szkice, poematy, teksty publicystyczno-reportażowe, prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. Dziś trudno wyobrazić sobie literaturę polską bez jej twórczości.
Konkurs w Sławucie miał na celu nie tylko uhonorowanie tej znakomitej autorki, lecz także zapoznanie uczniów z jej życiem i dorobkiem artystycznym. Warunkiem udziału w nim była recytacja wybranego wiersza Marii Konopnickiej oraz jednego utworu innego polskiego poety. Publiczność wysłuchała m.in. wierszy: „Ogródek”, „Tęcza”, „Niezapominajka”, „Jabłonka”, „Pan Zielonka”, „Stefek Burczymucha”, „Mucha samochwała”, „Jesienią”, „Zła zima”, „Kukułeczka”, „A jak poszedł król na wojnę”, „Jak szła Wisła do morza”, „Pieśń o domu”, „Święto Piasta”, „Rota”.
Uczniowie zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki, klasy I-IV, klasy V-VII oraz klasy VIII-X. Jury oceniało nie tylko pamięciowe opanowanie utworu, ale również artyzm, ekspresyjność i emocjonalność recytacji.
W najmłodszej grupie wiekowej (przedszkolaki) wyróżnione zostały Weronika Ponoczowna i Złata Czernecka. W grupie drugiej (klasy I-IV) klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce zajęła Karolina Opanasiuk, II ex aequo – Katarzyna Czernecka i Anastazja Szyker, III ex aequo – Ulana Stinska i Jewgenia Samojluk. Wśród uczniów klas V-VII miejsce I zdobyły ex aequo Władysława Burkowska i Julia Mogyrczuk, II ex aequo – Iwan Pyłypej i Iryna Jeriminiuk, III ex aequo – Anton Andriejeczkin i Zoriana-Julia Demianczuk. Wyróżnieniona została Julia Stetcjiuk.
W najstarszej grupie (klasy VIII-X) II miejsce przypadło Wiktorii Głuszanyci, III zaś Ołenie Semeniuk. Wyróżniono Anastazję Swyrydę.
Konkurs w Sławucie przebiegał w ciepłej atmosferze. Sprawiły to słoneczna, wiosenna aura za oknem oraz życzliwość organizatorów, uczestników, nauczycielek i rodziców, którzy oklaskami wspierali swoje dzieci.
Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Łarysa Cybula