V Olimpiada „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”

Zapraszamy uczniów klas maturalnych (X-XI klasa) szkół średnich Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i obwodu uczących się języka polskiego do udziału w I etapie V edycji Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się 24 marca 2018 roku o godz. 14.00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Przystępujący do I etapu będą mieli za zadanie wypełnić test w języku polskim z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do II etapu – ustnego, który odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku we Lwowie. Jego uczestnicy będą odpowiadać na pytania komisji konkursowej dotyczące ogólnej wiedzy historycznej, ekonomicznej i politycznej. Wszyscy biorący udział w II etapie otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Jak zgłosić się do udziału w Olimpiadzie?
W biurze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy ul. Strzelców Siczowych 56 lub telefonicznie pod nr 067 197 17 96, 066 800 20 93 w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2018 roku.

Zobacz więcej…