Polacy w Żytomierzu uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości

Msza święta w intencji ojczyzny, działania edukacyjne i artystyczne, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, odśpiewanie pieśni patriotycznych, Stoisko Niepodległościowe złożyły się na bogaty program uroczystości. Ich organizatorem był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Edukacyjno-Oświatowe KUL. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz, dyplomacji RP na Ukrainie, duchowieństwa, prezesi i działacze organizacji polskich oraz młodzież.

W niedzielę 14 listopada w katerze św. Zofii odbyła się, jak co roku, msza święta w intencji ojczyzny, którą celebrował ks. dziekan Witalij Bezszkury. Polacy na Ukrainie nie tylko walczyli o Polskę wolną i niepodległą, ale do Boga zanosili swe prośby, modląc się: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”.  To właśnie w kościele śpiewane były polskie pieśni nie tylko religijne, ale i patriotyczne, żeby podtrzymać ducha polskości, czym szczególnie może szczycić się i chlubić nasze miasto – Żytomierz.
Z okazji Święta Niepodległości Polski gratulacje i życzenia złożyli sekretarz Żytomierza Wiktor Klimiński oraz kierownik Wydziału ds. Religii i Mniejszości Narodowych Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Piwowarski.
Pułkownik Agnieszka Malczewska nawiązała do wielkiej historii Żytomierza w dziejach walk o niepodległość. 3 maja 1920 roku, sto jeden lat temu, w tej samej katedrze została odprawiona msza, w której udział wzięli Naczelny Wódz Józef Piłsudski oraz polscy i ukraińscy żołnierze – uczestnicy walk z bolszewikami, późniejsi zdobywcy Kijowa (7 maja). „Ale niepodległość nie była dana narodowi, za niepodległość Polacy walczyli i oddali życie” – powiedziała płk Malczewska.
Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że wspólnie świętujemy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i 30. rocznicę niepodległości Ukrainy. Razem walczyliśmy o odzyskanie niepodległości w 1920 roku, teraz bronimy swoich granic przed wspólnym wrogiem. Warto nadmienić, że Polska pierwsza uznała niezależność Ukrainy.
Po mszy zgodnie z tradycją odśpiewano hymny narodowe Polski i Ukrainy oraz „Rotę”. Do śpiewu przyłączyli się wszyscy zebrani. Przy Stoisku Niepodległościowym każdy dostał kokardę narodową, czyli kotylion w barwach biało-czerwonych, maseczki, upominki. Przygotowano poczęstunek, na którym nie zabrakło tradycyjnych rogali świętomarcińskich.
Polacy i goście uczcili wielkich rodaków złożeniem wiązanek biało-czerwonych kwiatów i zapaleniem zniczy w miejscach ich upamiętnień: pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicach pamiątkowych Ignacego Jana Paderewskiego i Jarosława Dąbrowskiego oraz na Cmentarzu Polskim na grobie rodziców Paderewskiego Jana i Anny z Tańkowskich oraz mogile żołnierzy poległych w 1920 roku. W złożeniu hołdu na cmentarzu uczestniczył konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński.
W uroczystościach wzięli udział uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”: prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie Maria Piwowarska, kierownicy zespołów Irena Świtelska, Jadwiga Poliszczuk, Olga Kolesowa, prezes Lekarzy Polskich na Żytomierszczyźnie Roman Wonsowicz oraz nauczyciele Wiktoria Zubarewa, Natalia Zubarewa, Andrzej Piotrowicz i młodzież.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje łączność narodów polskiego i ukraińskiego.
Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Wiktoria Laskowska, Tetiana Petrowska