Polacy z Białorusi uznani przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” opublikowało na swojej stronie internetowej wspólne  białoruskich organizacji działających na rzecz przestrzegania podstawowych wolności i praw człowieka, o uznaniu za więźniów politycznych aresztowanych przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

– Domagamy się natychmiastowego uwolnienia z aresztu przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Marii Tiszkowskiej, Anny Paniszewej i Ireny Biernackiej oraz zaprzestania nacisków i zastraszania przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi –  czytamy w oświadczeniu.

Białoruscy obrońcy praw człowieka przypominają, że 25   Republiki  wszczęła sprawę karną z paragrafów: celowe działania mające na celu wzniecenie wrogości narodowej i religijnej oraz waśni na tle przynależności narodowej, wyznaniowej, językowej i innej przynależności społecznej, a także rehabilitacja nazizmu dokonana przez grupę osób. Podejrzanymi w sprawie są prezes niezarejestrowanego na Białorusi Związku Polaków , a także przedstawiciele tejże organizacji Andrzej  Poczobut, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna .

„Wiasna” cytuje komunikat Prokuratury Generalnej uzasadniający aresztowanie Polaków: „Ci obywatele, pozycjonując się jako członkowie powyższego związku, od 2018 r. do chwili obecnej, na terenie Grodna i innych miejscowości regionu, organizowali i przeprowadzili szereg nielegalnych imprez masowych z udziałem nieletnich, na cześć uczestników antyradzieckich band, działających w czasie i po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, które dokonywały rabunków, mordów na ludności cywilnej Białorusi, niszczenia mienia. Ich działania miały na celu rehabilitację nazizmu, usprawiedliwianie ludobójstwa narodu białoruskiego”.

Należy zaznaczyć – czytamy we wspólnym oświadczeniu obrońców praw człowieka – że działania władz toczą się na tle antypolskiej propagandy w telewizji państwowej, w której Polska przedstawiana jest jako kraj agresor, mający rzekomo roszczenia terytorialne wobec Republiki Białorusi.

Agresywna antypolska  państwowa, utrzymywana w najgorszych stalinowskich tradycjach, budzi poważne zaniepokojenie możliwymi negatywnymi konsekwencjami dla obywateli Republiki Białorusi narodowości polskiej i ewidentnie nie wpisuje się w politykę dobrego sąsiedztwa i zaufania między bliskimi historycznie narodami.

Oczywiście musimy pamiętać i mówić o trudnych okresach w naszej historii, w tym, w celu pojednania międzyetnicznego, a nie rozniecania wzajemnej wrogości i podejrzeń, aby nie dopuścić do ksenofobii i dyskryminacji różnych grup społecznych, w tym do prześladowań ludzi o innych poglądach.

Przestrzeganie przez państwo zasad powszechności praw człowieka, pluralizmu i różnorodności jest najlepszą formą walki z propagandą idei nazizmu.

Jesteśmy przekonani, że karanie za wyrażanie opinii na temat faktów historycznych jest niezgodne z zapisanym w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych obowiązkiem Państw-Stron do poszanowania wolności opinii i wypowiedzi.  wolności opinii nie powinny być nakładane w żadnych okolicznościach, a ograniczenia prawa do wolności wypowiedzi nie powinny wykraczać poza wymogi określone w ust. 3 art. 19 i art. 20 Paktu.

W związku z tym, jako przedstawiciele białoruskiej społeczności praw człowieka, żądamy od władz Republiki Białorusi:

Natychmiastowego zwolnienia z aresztu więźniów politycznych, przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi: Anżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Marii Tiszkowskiej, Ireny Bernackiej i Anny Paniszewej oraz zaniechania postępowania karnego przeciwko nim;

Zaprzestania nacisków i prześladowań przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej;
Zaprzestania wykorzystywania art. 130 Kodeksu karnego do ścigania za wyrażanie opinii o faktach historycznych, co jest niezgodne z zobowiązaniami Republiki Białorusi wynikającymi z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Oświadczenie podpisały:

Centrum Praw Człowieka „Wiasna”,

Białoruski ,

Centrum transformacji prawnej Lawtrend,

Białoruskie PEN -Centrum,

Białoruski Dom Praw Człowieka im. Borysa Zwozskowa,

„Inicjatywa prawna”,

Białoruskie Centrum Dokumentacji,

Białoruskie  Dziennikarzy.

oprac. ba za spring96.org

Białoruscy obrońcy praw człowieka potępiają represje wobec Polaków z Białorusi i przedstawianie Polski jako wroga

Czytaj więcej: https://kresy24.pl/