Polacy z Krasiłowa wspominają powstanie styczniowe

Jak co roku w miejscowości Salicha (obwód chmielnicki) przy kamieniu z tablicą ku czci powstańców styczniowych odbyły się uroczystości upamiętniające największy polski zryw niepodległościowy czasów zaborów.

2 lutego w Bibliotece Rejonowej w Krasiłowie miejscowa wspólnota polska zorganizowała imprezę poświęconą 154. rocznicy powstania styczniowego.
Po raz pierwszy na tej uroczystości gościliśmy szefową miejscowego Wydziału Kultury, która przy okazji przypomniała o udziale zespołu wokalnego Barwy z Krasiłowa w Festiwalu Kultury Polskiej „Perła Podola”, który niedawno zorganizowano w Chmielnickim.
Prezes krasiłowskiej organizacji polskiej Rusłan Garnyk zaprezentował broszurę o wydarzeniach, jakie rozegrały się w maju 1863 roku w Saliszy z udziałem polskich powstańców pod wodzą Edmunda Różyckiego. Rosjanie ponieśli wówczas druzgocącą klęskę, a polskie oddziały po rozbiciu wroga przeszły granicę zaboru rosyjskiego na terytorium austriackie i złożyły broń.
500 takich broszur zostało wydanych w Krasiłowie przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP.
Więcej o wydarzeniach w Saliszy można przeczytać na stronie „Słowa Polskiego”.