Polacy z Krasiłowa wspominają powstanie styczniowe

Jak co roku w miejscowości Salicha (obwód chmielnicki) przy kamieniu z tablicą ku czci powstańców styczniowych odbyły się uroczystości upamiętniające największy polski zryw niepodległościowy czasów zaborów. 2 lutego w Bibliotece Rejonowej w Krasiłowie miejscowa wspólnota polska zorganizowała imprezę poświęconą 154. rocznicy powstania [...]
Czytaj więcej
Skip to content