Polacy ze Sławuty świętowali 3 maja


Obchody Święta Konstytucji 3 maja miały miejsce również w Sławucie. Polacy związani z tamtejszą szkołą sobotnio-niedzielną języka polskiego zorganizowali spotkanie patriotyczne, podczas którego śpiewano pieśni, opowiadano o ważnym  wydarzeniu historycznym, jakim było uchwalenie 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zmieniającej ustrój I RP, a także obejrzano polski film historyczny. Chętnych do świętowania było tak wielu, że z trudem zmieścili się w sali szkolnej.