Polonia Charkowa upamiętniła postać wybitnego Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Polonia Charkowa-Polska Szkoła Sobotnia działająca przy Charkowskim Towarzystwie Kultury Polskiej

zorganizowała szereg różnych imprez upamiętniających postać wybitnego Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II ??

Były wśród nich gry i zabawy terenowe, podczas których uczniowie ze sporym zainteresowaniem wykonywali różne zadania związane z życiem oraz działalnością Jana Pawła II.
 Uczestnicy obejrzeli film animowany, opowiadający o dzieciństwie Karola Wojtyły, wysłuchali ciekawych historii z życia papieża, zapoznali się z jego biografią.
Poza zapoznaniem się z życiorysem papieża, każda z grup musiała wykazać się wieloma innymi sprawnościami: wiedzą z religii, geografii i języka polskiego.
Przy stanowiskach dzieci rozwiązywały zagadki i krzyżówki, wykonywały zadania twórcze oraz artystyczne.
Poprzez zabawę uczestnicy integrowali się poznając wartości głoszone przez Jana Pawła II. Wszyscy razem stwierdzili, że jest wspaniałym wzorem do naśladowania.
 Po zakończeniu gry dzieci udały się na słodki poczęstunek.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.