Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Nazwa podmiotu nauczania

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu


Adres

ul. Chmielnickiego 11a/9 46-000 Tarnopol

Adres do korespondencji: Zamkowa 1/28 46-000 Tarnopol

Telefon komórkowy: 380962424359

E-mail: [email protected]


Data założenia

2 lipca 2014 rok


Liczba uczniów i nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Szkółka języka polskiego przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym (PSKO) w Tarnopolu działa od 2014 roku (rok założenia Stowarzyszenia). Jej uczniowie aktywnie uczestniczą w różnych olimpiadach, konkursach. Między innymi w 2014 roku Natalia Hrytsyna, Kateryna Bai oraz Vitalij Kondratskyi zostali laureatami Okręgowej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej w Łucku (odpowiednio II i III miejsce, nauczycielka Maryna Wojnowa). Uczennica szkółki Jana Lazar uczestniczyła w konkursie legend „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”, Maryna Odarycz w roku 2015 i 2016 brała udział w okręgowych eliminacjach do Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz została wicemistrzynią języka polskiego w Tarnopolu. W roku 2015 oraz 2016 PSKO zorganizowało dwa okręgowe konkursy literackie, które zostały przeprowadzone przy wsparciu KG RP w Łucku: „Listy do Św. Mikołaja” oraz „Historia mojej rodziny”. W maju 2016 roku uczniowie przygotowali apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w którym wziął udział zespół wokalny działający przy Stowarzyszeniu. Nauczycielka PSKO Natalia Khomyn w tym roku skorzystała z zaproszenia Centrum Koordynacyjno-Metodycznego Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, gdzie ukończyła kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Członkowie Stowarzyszenia z dziećmi – uczniami szkoły brali udział w Narodowym Czytaniu „Quo vadis” we wrześniu 2016 roku. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele uczestniczyli w warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja, których celem jest poprawa współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Przy PSKO działa kółko historyczno-kulturalne oraz biblioteka. Od czasu do czasu w Stowarzyszeniu przeprowadzane są zajęcia rozwijające dla dzieci (osobą odpowiedzialną jest członkini PSKO Anastasiia Shesiuk, studentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie we Lwowie).