Historyczna gra terenowa w Twierdzy Dyneburg

Grę zorganizowali uczniowie Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (Daugavpils), którzy w sierpniu uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w ramach projektu Szkoła Lidera Polonijnego. Ja – Lider Fundacji WiD.

Aby gra się odbyła, trzeba było uzyskać zezwolenie Urzędu Miasta oraz powiadomić policję miejską, która dba o porządek. Obydwa warunki zostały spełnione, dzięki czemu grę można było rozpocząć.
14 października o godzinie 18.00 pięć 4-osobowych zespołów złożonych z 14-18-latków po instruktażu organizatorów przystąpiło do gry. Ich zadanie polegało na odnalezieniu pozostawionych wcześniej na murach twierdzy oraz okolicznych budynkach pytań i odpowiedzeniu na nie.
Każdy zespół dysponował mapką twierdzy ułatwiającą orientację w terenie. To właśnie orientacja w terenie, praca zespołowa i znajomość historii zwiększały szanse zwycięstwa.
Wyniki ukształtowały się następująco: 1 miejsce – ex aequo zespół klasy XI oraz XII, 2 miejsce – zespół klasy X, 3 miejsce – zespół klasy IX.
Nagrody, upominki, dobry humor – tak zakończył się piątkowy wieczór. Pierwszy śnieg, który poprószył w tym dniu w twierdzy Dyneburga, zaskoczył młodzież, jednak pogoda nie popsuła świetnej zabawy.

Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils

img_6841 img_6913 img_6973 img_8117 img_8133


Projekt „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicągodlo_z podpisem