Polscy nauczyciele z Białorusi i Ukrainy w Senacie

16 września polscy nauczyciele z Ukrainy i Białorusi wzięli udział w spotkaniu z przewodniczącą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiną Sagatowską.

Spotkanie w Senacie odbyło się z inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja i było częścią wizyty studyjnej nauczycieli zza wschodniej granicy Polski.
„Dziękuję za waszą heroiczną pracę i trwanie przy polskości” – powiedziała uczestnikom spotkania senator Sagatowska.
„W działalności Senatu są określone priorytety. Choć wszystkie kierunki są ważne to mamy ograniczoną ilość pieniędzy. Naszym zadaniem jest wybrać ze wszystkich potrzeb ważnych w danej chwili rzecz najważniejszą i te pieniądze zainwestować tak, by przynosiły zamierzony efekt. A chodzi nam głównie o zachowanie polskości i ten efekt gwarantuje właśnie oświata” – mówiła do zgromadzonych nauczycieli senator Janina Sagatowska. „Dziękuję za waszą heroiczną pracę i trwanie przy polskości. Bo nikt tak nie trwa jak wy, a wcześniej wasi dziadkowie i ojcowie. Za to trwanie przy polskości i wierze bardzo dziękuję i jednocześnie zachęcam was byście dalej to robili” – podkreśliła senator Sagatowska.
W imieniu nauczycieli z Białorusi głos zabrała Andżelika Borys, nauczycielka, działaczka mniejszości polskiej na Białorusi. „Dziękuję za te piękne i ciepłe słowa wsparcia senator Sagatowskiej dla nauczycieli, na barkach których spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za krzewienie polskości. Chcę także powiedzieć, że bardzo się cieszymy, iż opieka nad Polakami za granicą wróciła do Senatu” – powiedziała Andżelika Borys. Opowiedziała o nauczaniu języka polskiego w jej kraju. „Na Białorusi pracuje ponad 200 nauczycieli, język polski wykłada się w 190 punktach nauczania, mamy około 13 tysięcy osób uczących się w różnych jednostkach – są szkoły społeczne, państwowe, parafialne. Liczymy, że nasza sytuacja się poprawi. Dziękujemy za wsparcie” – powiedziała Andżelika Borys.
Sytuację polonijnych nauczycieli na Ukrainie przedstawiła Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. „Spotkaliśmy się dziś w gościnnych murach Senatu. Jestem dumna z tego, że mamy taki Senat i odczuwamy tę państwa opiekę nad Polakami za granicą. Jesteśmy Polakami. Cieszę się, tak jak mówiła koleżanka, że pieniądze na opiekę nad Polonią powróciły do Senatu, bo gdy jej nie było, poupadało wiele polskich instytucji i działań. Tylko heroiczną pracą prezesów i działaczy polonijnych niektóre festiwale przetrwały. Dzięki temu mamy możliwość pokazywania umiejętności tej młodzieży, którą uczymy i zachęcamy przez to do nauki języka polskiego” – powiedziała Wiktora Laskowska-Szczur.
Polscy nauczyciele przedmiotów ojczystych z Białorusi i Ukrainy w ramach wizyty studyjnej w Polsce odbywają indywidualny staż w gimnazjach i liceach w Warszawie. Celem tego stażu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego szkolnictwa, wymiana doświadczeń na temat warsztatu nauczyciela polonisty lub innych przedmiotów. Do współpracy w ramach projektu zgłosiło się 37 warszawskich placówek oświatowych. Każdy uczestnik wizyty studyjnej przeprowadził w warszawskiej placówce lekcję wychowawczą na temat działalności oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Polaków na Wschodzie. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z programami oraz instytucjami skierowanymi na wspieranie oświaty polskiej za granicą.

senat.gov.pl

dsc_9801

dsc_9814 dsc_9825 dsc_9826 dsc_9862 dsc_9876 dsc_9924