Nauczyciele z Białorusi i Ukrainy z wizytą w MEN

Działacze oświatowi i nauczyciele języka polskiego i historii ze szkół sobotnio-niedzielnych w piątek 16 września udali się na spotkanie z minister edukacji narodowej.

„Dziękuję państwu za działania podejmowane na rzecz podtrzymania znajomości języka polskiego wśród młodego pokolenia Polaków na Białorusi i Ukrainie” – powiedziała wiceminister edukacji Marzenna Drab na spotkaniu z nauczycielami przedmiotów ojczystych ze szkół organizacji Polaków, parafii oraz szkół funkcjonujących w systemie oświaty Ukrainy i Białorusi.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z polskim systemem edukacji, biorąc udział w zajęciach w warszawskich szkołach. Ponadto sami prowadzili lekcje dotyczące Polaków na Wschodzie.
„Państwa zaangażowanie i praca powodują, że młodzi Polacy na Kresach mogą poznawać język polski, historię i geografię Polski – podkreśliła, zwracając się do nauczycieli Marzenna Drab. – Język polski, wiedza o współczesnej Polsce i jej kulturze upowszechniane są także w środowiskach lokalnych” – dodała wiceminister edukacji.
Podczas swojego pobytu w Polsce nauczyciele spotkali się także z przedstawicielami instytucji wspomagających polską oświatę zagranicą, tj. Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP.
Co roku do pracy na rzecz Polonii i Polaków na Białorusi i Ukrainie kierowani są nauczyciele z Polski. Szkoły prowadzące nauczanie języka polskiego i w języku polskim wyposażane są w podręczniki i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mogą korzystać z oferty szkoleń doskonalących ich kompetencje zawodowe.

men.gov.pl

 

dsc_0013 dsc_0021 dsc_0036 dsc_0055 dsc_0074