Nauczyciele z Białorusi i Ukrainy z wizytą w Pałacu Prezydenckim

Uczestników wizyty studyjnej podjął sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Grupa 70 nauczycieli języka polskiego i historii, przebywająca w dniach 14-16 września w Warszawie na zaproszenie Fundacji WiD, brała udział w projekcie Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego”. 15 września w Pałacu Prezydenckim spotkał się z nią minister Adam Kwiatkowski. W trakcie wizyty szef Gabinetu Prezydenta miał okazję porozmawiać z działaczami oświatowymi oraz nauczycielami przedmiotów ojczystych ze szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie i Białorusi.
Projekt Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego” realizuje Fundacja Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

dsc_9579 dsc_9601 dsc_9604 dsc_9609 dsc_9657 dsc_9658 dsc_9693 dsc_9743