Polska sobotnia szkoła działająca przy Drohobyckim Polskim Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie”

 Nazwa podmiotu nauczania

Polska sobotnia szkoła działająca przy Drohobyckim Polskim Kulturalno- Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie”


Adres 

Ul. Szewczenki, 18, 82-100 Drohobycz, Ukraina


Data założenia 

1989-1990r


Liczba uczniów i nauczycieli 

126 uczniów i 6 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Polska sobotnia szkoła  powstała od razu z założeniem Stowarzyszenia i pracowała zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Za czas swej działalności nie tylko nauczała polskiego języka, ale szerzyła wiedzę  o kulturze, historii ,o wybitnych  Polakach. W ciągu kilku lat 24 uczniowie naszej szkoły dostały się na studia do Polski zdając egzaminy wstępne. Jak widać, posiadali wiedzę, którą otrzymali w naszej sobotniej szkole. Nie jednorazowo wygrywali w konkursie organizowanym przez Konsulat Generalny we Lwowie “Znasz-li ten kraj”, uczestniczyli w Olimpiadzie Języka polskiego w Drohobyczu i zajęli  1, 2, 3 miejsce. Uczniowie polskiej szkoły działającej przy Stowarzyszeniu “Odrodzenie” aktywnie uczestniczą we wszystkich Uroczystościach jubileuszowych poświęconym wybitnym Polakom (A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz , J. Korczak, F. Chopin, M. Skłodowska-Curie, K. K. Baczyński, i inne). Aktywnie uczestniczymy w  Akademiach poświęconym świętom Narodowym Polski -Dzień Flagi, 3 Maj, Święto Niepodległości – 11 Listopada. Będziemy i nadal działać w tym kierunku.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA