„Polska tradycja patriotyczna” w Kropywnyckim

12-860

Miniprojekt „Polska tradycja patriotyczna” połączony z obchodami Dnia Niepodległości Polski został zrealizowany 12 listopada 2016 roku w Kolegium Ogólnokształcącym w Kropywnyckim przez Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego.

Uroczystość przygotowali Dymitr Bożor, Jarosław Mazur, Tatiana Czepa i Oksana Szportun. Celem projektu było promowanie polskiej kultury i tradycji patriotycznych oraz nauka języka polskiego na Ukrainie.
Miniprojekt polegał na przygotowaniu montażu słowno-muzycznego „Żeby Polska była Polską”. Dymitr Bożor i Jarosław Mazur wystąpili w nim, a Tatiana Czepa i Oksana Szportun wzięła udział w organizacji imprezy: prowadziła ćwiczenia, próby, dobierała podkład muzyczny i uczestniczyła w przygotowaniu programu telewizyjnego

Dzięki projektowi publiczność oraz organizatorzy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii Polski i jej bohaterów. Występy literackie i muzyczne dały im okazję poznać lepiej kulturę i tradycje Polski. W wyniku pracy młodych liderów polska historia, kultura i tradycja zostały spopularyzowane w mieście i obwodzie kropywnyckim.
Projekt „Polska tradycja patriotyczna” został przygotowany w ramach projektu „Szkoła lidera polonijnego. Ja-Lider”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
1-19
11


Projekt „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT