Promocja polskich firm na targach pracy w Manchesterze

Polonijny portal PoloniaNews24 16 grudnia zorganizował Polskie Targi Pracy mające na celu promocję polskich firm, ofert pracy oraz pomysłów na współpracę i biznes między przedstawicielami Polonii z Wielkiej Brytanii, z Manchesteru i okolic, z przedsiębiorcami w Polsce.

Wydarzenie było pierwszym tego typu zorganizowanym w Manchesterze i okolicach i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Najlepiej świadczą o tym liczne pytania o kontynuację projektu i deklaracje udziału w nim.

Gościem targów był konsul generalny RP w Manchesterze.

Uczestnicy wydarzenia pozyskali wiele interesujących informacji na temat rynku pracy w Wielkiej Brytanii, zapoznali się z ciekawymi pomysłami na biznes. Panel dyskusyjny na temat powrotów do Polski okazał się znakomitą płaszczyzną do rozmowy o codziennym życiu i pracy w Wielkiej Brytanii. Promowano możliwości podjęcia pracy w Polsce, zaprezentowano interesujące portale, które wspierają Polaków powracających do kraju po latach życia na Wyspach.

Projekt „Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.