Polskie zwycięstwo dla wolnej Europy

W Żytomierzu uczcili 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. W katedrze pw. Św. Zofii została odprawiona Msza Święta, zorganizowana akademia oraz złożono znicze na mogiłach żołnierzy polskich na Polskim Cmentarzu. Organizatorem uroczystości był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Informacyjno – Edukacyjne Centrum KUL.
Bitwa Warszawska zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą – starcie zbrojne stoczone w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Polską i Rosją Radziecką oraz decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.
Zwycięstwo w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także uniemożliwiło plany bolszewików ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej dziękczynnej dla uczczenia 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz w intencji bohaterów polskiego i ukraińskiego wojska, którą celebrował ks. Wojtek Witek.
Wspólnie modliliśmy się za zmarłych, a zwłaszcza za tych, którzy oddali swoje życie, walcząc o niepodległość Polski i Ukrainy.
Koncert „Polskie zwycięstwo dla wolnej Europy!” odbył się na placu Katedralnym. Wśród zgromadzonych na placu byli obecni prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne i przedstawiciele mediów.
Wiktoria Laskowska-Szczur prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU przypomniała, że 3 maja 1920 roku na tym miejscu marszałek Józef Piłsudski wraz z atamanem Symonem Petlurą byli obecni na mszy św. przed katedrą św. Zofii. Wypełniający wówczas plac żołnierze z oddziałów polskich i ukraińskich prosili o zwycięstwo nad bolszewikami. Żytomierzanie z „podniesieniem” witali wodzów Józefa Piłsudskiego i Symona Petlurę oraz wojsko polskie i ukraińskie.
Żyjemy w kraju, w którym przelano dużo krwi za wolność dla kolejnych pokoleń, pamiętamy o tym jak ważna jest miłość do Ojczyzny, miłość do historii oraz pielęgnowanie tradycji i polskości.
Uczennice Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego Waleria Słobodeniuk-Sira i Sofia Mariasz recytowały wiersze patriotyczne, Natalia Zubarewa zaśpiewała „Taki Kraj” i „Szara piechota”. Także Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pięknie śpiewał patriotyczne pieśni.
Aleksander Piwowarski – Dyrektor Wydziału Religii i Mniejszości Narodowych przy Żytomierskiej Administracji Państwowej zaznaczył, że po stronie Polski walczyło wojsko ukraińskie. W Warszawie niedawno został otwarty skwer imienia generała Marka Bezruczko – to symbol przyjaźni polsko – ukraińskiej”.
Po akademii przed pomnikiem Św. Jana Pawła II zostały zapalono biało-czerwone znicze.
Młodzież wraz z członkami Zarządu ŻOZPU w towarzystwie pana Aleksandra Piwowarskiego udała się na Cmentarz Polski i zapalono znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli w 1920, walcząc za niezawisłość Polski i Ukrainy.
Warto zaznaczyć, że przede Mszą Świętą w katedrze zostały rozdane maseczki, artyści otrzymali środki ochrony epidemiologicznej oraz słodycze od Marszałka Śląskiego Województwa i Funduszu Górnośląskiego w ramach akcji humanitarnej pod nazwą “Solidarni w walce z COVID-19”. Bóg zapłać!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uroczystości odbyły się z zachowaniem wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych.
 Autor: Wiktoria Laskowska
Fundacja Wolność i Demokracja od 7 lat wspiera edukacyjną działalność Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie  w ramach realizacji projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”. 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.