Polskiego można się też uczyć w Odessie

Przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie działa polska szkoła. Placówka zatrudnia czterech nauczycieli. Wykładane przedmioty to język polski, kultura i historia Polski. W szkole prowadzone są również zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku do placówki zapisało się 85 uczniów.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.