Polskimi ścieżkami po Mińsku

W listopadzie grupa liderów z Mińska zrealizowała miniprojekt, który polegał na nakręceniu filmiku o miejscach w Mińsku związanych z Polską.

Celem głównym projektu była popularyzacja i podniesienie poziomu wiedzy o tym, że w Mińsku można odnaleźć ślady polskości. Dodatkowym celem była pomoc w przygotowaniu się do ostatniego etapu w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka, jakim jest rozmowa z konsulem.
W ramach miniprojektu powstała prezentacja dotycząca związków Mińska z Polską. Zadaniem uczestników było nagranie krótkiego filmiku o miejscach w tym mieście związanych z polską kulturą i tradycją i zaprezentowanie go w Mińsku polskiej publiczności.
Projekt powstał w ramach programu „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja i współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Uczestnicy miniprojektu, choć stworzyli prezentację, zamierzają wyprodukować profesjonalny filmik o polskich śladach w Mińsku.

ehxdt3xboiec2m_qhv0-fs
tytqxkkxq8i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT