2017

Polsko-egipska konferencja geostrategiczna „POL + MASHREQ CONFERENCE”.

Polsko-egipska konferencja geostrategiczna „Pol + Mashreq Conference” organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja, odbyła się w dniach 21-22 października 2017 roku.
Celem konferencji było pogłębienie wiedzy uczestników na temat historycznych oraz bieżących relacji polsko-egipskich w zakresie wspólnych działań na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury, geostrategicznych uwarunkowań Egiptu tworzących szczególne środowisko dla polskiej polityki zagranicznej,  bilateralnego wzrostu gospodarczego oraz polsko-egipskiej dyplomacji. Ze względu na 80 rocznicę rozpoczęcia pierwszych polskich wykopalisk archeologicznych w Edfu oraz 60 rocznicę założenia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, pierwsza edycja „Pol + Mashreq Conference” realizowana została pod imieniem profesora Kazimierza Michałowskiego – ojca polskiej archeologii śródziemnomorskiej.
Miejscem przebiegu konferencji było Archiwum Główne Akt Dawnych znajdujące się w Pałacu Raczyńskich przy ulicy Długiej 7 w Warszawie.
https://wid.org.pl/pol-mashreq-conference/
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 118 980,00 zł

Skip to content