Pomoc Polakom z Donbasu

Ratujmy Polaków z Donbasu

Projekt Ratujmy Polaków z Donbasu, uruchomiony przez Fundację w 2014 roku, wynikł z chęci pomożenia naszym rodakom zamieszkałym na wschodniej Ukrainie, w Donbasie, gdzie z powodu prorosyjskiego separatyzmu wybuchł konflikt. Ci ludzie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ciągłe walki, przerwy w dostawach prądu, brak wody w większości mieszkań, braki w zaopatrzeniu stały się codziennością mieszkańców regionu. Część z nich utraciła dach nad głową, część pozostała bez środków do życia. Regularny ostrzał Donbasu sprawił, że zdrowie, a nawet życie mieszkających tam ludzi znalazły się w permanentnym zagrożeniu.

Państwo ewakuowało na początku 2015 roku do kraju 170 osoby polskiego pochodzenia i objęło je rządową pomocą. Jednak w ogarniętym wojną regionie pozostało jeszcze wielu naszych rodaków, którzy albo nie zdążyli zgłosić się do punktów ewakuacji, albo nawet nie wiedzieli o akcji rządu RP. Nie wszyscy też mogli wyjechać. Na przykład matka jednej z osób – bardzo chora, prawie dziewięćdziesięcioletnia kobieta – nie nadaje się do transportu. Inna rodzina nie chce zostawić bez opieki grobu swojego bliskiego.

Przed rozpoczęciem działań wojennych Donbas zamieszkiwało około 4000 osób polskiego pochodzenia, w tym 400 mających Kartę Polaka.

Fundacja WiD objęła opieką grupę naszych rodaków, którzy przyjechali do Polski z terenów objętych konfliktem na własną rękę latem 2014 roku oraz Polaków z obwodów ługańskiego i donieckiego, którzy tam zostali. Pomoc została skierowana do: osób posiadających Kartę Polaka lub potwierdzone polskie pochodzenie, przebywających na terenie Polski od chwili rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Donbasie i mających zameldowanie na terytorium okupowanym, osób posiadających Kartę Polaka lub potwierdzone polskie pochodzenie, które opuściły tereny okupowane i mają status przesiedleńców oraz osób posiadających Kartę Polaka lub potwierdzone polskie pochodzenie mieszkających na terytorium okupowanym i niemogących go opuścić.

Łącznie pod opieką Fundacji znalazło się 67 osób w Polsce (w tym 27 rodzin), około 100 osób na terenach objętych konfliktem i około 200 osób z terenów zagrożonych działaniami wojennymi.

Fundacja oferuje im zapomogi finansowe oraz rzeczowe, aktywnie pomaga w szukaniu pracy i uzyskaniu mieszkania w Polsce, zapewnia pomoc prawną, wsparcie w adaptacji, kursy językowe, a dla tych, którzy zostali w Donbasie organizuje konwoje humanitarne.

Pod hasłem Ratujmy Polaków z Donbasu Fundacja ogłosiła kilka razy zbiórkę publiczną dla naszych rodaków ze Wschodu. W jej ramach udało się zorganizować kilka konwojów z żywnością, środkami czystości i higieny, pościelą i odzieżą, które trafiły do Mariupola, Krasnoarmiejska, Doniecka i Makiejewki. Przekazuje także pomoc finansową.

Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa i codziennie przynosi mieszkającym w Donbasie ludziom cierpienie, a ich domy zamienia w gruzy. Bilans strat nie jest znany. Z danych z lutego 2015 roku wynika, że w obwodzie donieckim zbombardowano 9 tysięcy domów, w ługańskim ponad 500. Przedłużające się walki powodują, że brakuje wszystkiego. Najgorzej jest z żywnością – ta dostępna jest tylko dzięki pomocy humanitarnej. Dlatego Fundacja nie zaprzestaje akcji i będzie ją prowadzić aż do zakończenia działań zbrojnych na wschodniej Ukrainie.

Koordynator projektu: Wiktoria Charczenko

Partner projektu: Pomoc Kościołowi na Wschodzie, Galeria Agharta