Pomoc Polakom z Donbasu

Ratujmy Polaków z Donbasu Projekt Ratujmy Polaków z Donbasu, uruchomiony przez Fundację w 2014 roku, wynikł z chęci pomożenia naszym rodakom zamieszkałym na wschodniej Ukrainie, w Donbasie, gdzie z powodu prorosyjskiego separatyzmu wybuchł konflikt. Ci ludzie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ciągłe walki, przerwy w dostawach prądu, brak [...]
Czytaj więcej

Karta Polaka – raport i konferencja

Historia Kartą spisana. Podsumowanie realizacji Ustawy o Karcie Polaka Podjęty w 2015 roku projekt zakłada zbadanie stanu realizacji ustawy o Karcie Polaka oraz zebranie informacji na temat osób mających Kartę Polaka na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Uzyskana wiedza pozwoli określić, jak posiadanie Karty Polaka przekłada się na [...]
Czytaj więcej

Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie

Podejmując się w 2015 roku realizacji tego projektu, Fundacja Wolność i Demokracja kierowała się potrzebą wykształcenia młodych polskich kadr naukowych, które prowadziłyby badania nad szeroko rozumianą polskością w aspekcie m.in. językowym, kulturowym, historycznym, społecznym, geograficznym. By to osiągnąć, Fundacja postanowiła wesprzeć [...]
Czytaj więcej

Szkoła Kresowych Liderów

Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektu, [...]
Czytaj więcej
Skip to content