Poprawnie po polsku!

Poprawnie po polsku! – takie hasło przyświecało grupie 12 Polaków z Białorusi, którzy od 9 do 16 października brali udział w kursie językowym „Poprawnie po polsku! – kurs dla Polonii białoruskiej z uwzględnieniem treningu fonetycznego”.

Klub Inteligencji Katolickiej jako organizacja od dziesięcioleci współpracująca
ze środowiskiem Polonii białoruskiej odpowiedziała na jego palące potrzeby w zakresie nauki języka polskiego, przygotowując kurs językowy realizowany w Warszawie, którego głównym założeniem była praca nad poprawną artykulacją. Członkowie Związku Polaków na Białorusi, a dokładnie oddziału w Mińsku, przyjechali zatem do Warszawy na tydzień, aby doskonalić swój język polski podczas intensywnego kursu prowadzonego interaktywnymi nowoczesnymi metodami. Lektorka, Agnieszka Małyska, była pod dużym wrażeniem aktywności swoich uczniów i zaangażowania, z którym brali udział w zajęciach, a nawet odrabiali prace domowe.

Po zajęciach na naszych gości czekały atrakcje w ramach programu integracyjno-kulturalnego. Już pierwszego dnia po przyjeździe zmęczenie minęło, gdy pojawiliśmy się we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wizytę w Polsce zakończyło natomiast zwiedzanie Pałacu króla Jana III w Wilanowie. W międzyczasie uczestnicy poznawali polską kulturę i historię podczas wizyt w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Etnograficznym czy Muzeum Narodowym. Grupa najbardziej zainteresowana historią obejrzała również film Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”.

Warto wspomnieć,  iż grupa byłą bardzo zróżnicowana pod względem wieku,
co okazało się być dodatkowym atutem i zaowocowało wymianą doświadczenia a także integracją międzypokoleniową.  Członkowie Związku mogli również swobodnie omówić swoje plany na przyszłość, a także porozmawiać o przyszłej współpracy z Klubem.

Wyjazd z Polski po kursie nie był jednak ostatecznym pożegnaniem z nauką języka polskiego. Po powrocie do Mińska uczestnicy kontynuowali praktykę poprawnej wymowy podczas konwersacji z wolontariuszami KIKu przy pomocy komunikatora internetowego.


Projekt „Poprawnie po polsku! – kurs dla Polonii białoruskiej z uwzględnieniem treningu fonetycznego” Klubu Inteligencji Katolickiej w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.