Konferencja „Pol+Mashreq Conference”

Konferencja „Pol+Mashreq Conference” promuje Polskę nie tylko jako kraj mający kluczowy wkład w światową naukę, kulturę i politykę, lecz również jako przestrzeń atrakcyjnych, międzynarodowych inwestycji gospodarczych, a także jako partnera krajów Bliskiego Wschodu. Pierwsza edycja konferencji zrealizowana 21 i 22 października 2017 roku miała na celu popularyzację dokonań Profesora Kazimierza Michałowskiego tak na niwie naukowej jak i obywatelskich obowiązków Polaka wobec Ojczyzny. „Pol+Mashreq Conference”propaguje postawę światłego, wszechstronnego obywatela-Polaka gotowego do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom współczesności, przede wszystkim dotyczącym dyskursu publicznego oraz dialogu międzykulturowego na osi Rzeczpospolita Polska – Bliski Wschód. Co najistotniejsze, dzięki zaangażowaniu najwybitniejszych polskich naukowców, politologów, historyków, ekspertów, geostrategów oraz obiecujących  ekonomistów – studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej „Pol+Mashreq Conference” staje się wspaniałą wizytówką przedstawianą gościom z krajów Lewantu.

Przejdź do strony internetowej projektu

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content