Wizjonerzy. Między futurologią a wolnością człowieka

Projekt ma za zadanie promocję Polski jako kraju wielkich osobowości i wizji:

  • Kardynała Stefana Wyszyńskiego  (wizjonera wolności i cywilizacji miłości),
  • Cypriana Norwida (wizjonera słowa i obrazu),
  • Stanisława Lema (wizjonera nauki i cywilizcji technicznej),

których Sejm RP ustanowił Patronami roku 2021. Chcemy przedstawić szerokiej grupie odbiorców: obywatelom Ukrainy, Litwy, Włoch, Hiszpanii, Islandii i Australii sylwetki tych postaci i ich wpływ na współczesną kulturę. Wszyscy oni mówili o problemach ważnych dla świata nowoczesnego, a w ich wypowiedziach zawierała się synteza doświadczeń polskich XIX i XX wieku. Za pomocą nowoczesnych narzędzi
komunikacji chcemy przybliżyć odbiorcom projektu biografie wymienionych polskich wizjonerów i ich refleksje nad wyzwaniami oraz zagrożeniami wynikającymi z dynamicznego rozwoju technologiczno-kulturowego; wprowadzić owe dylematy w dyskurs współczesnych społeczeństw. W trzech spotach upowszechnianych w Internecie zostaną w atrakcyjny sposób przedstawione syntezy ich myśli skupione wokół, ważnych dla współczesnego świata, a dziś relatywizowanych, pojęć: wolność, człowiek, cywilizacja.

Dopełnieniem tego przekazu będą: osadzone na platformie on line teczki edukacyjne, z merytorycznym opracowaniem biografii,
twórczości oraz przykładów obecności w różnych realizacjach sztuki i myśli światowej.

Przykłady wypowiedzi, fragmenty utworów Norwida, kard. Wyszyńskiego, Lema zostaną przetłumaczone na języki docelowych beneficjentów i zaprezentowane przez tzw. ambasadorów, czyli znane i szanowane w danym kraju osobistości.

Beneficjentami działania są obywatele Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Islandii, Włoch, Australii oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające w tych krajach

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content