„Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.

Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej oraz edukacja i upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży ukazanie obszarów działań łączących społeczność polską i ukraińską w kontekście obchodów 100-lecia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartą w kwietniu 1920 roku w Warszawie w czasie wojny Polski z Rosją bolszewicką.
 W ramach projektu zaplanowana jest realizacja lekcji edukacyjnych w 50 placówkach oświatowych na Ukrainie.  W tym celu Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Muzeum Historii Polski przygotowała teki  edukacyjne “Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920r. Razem o Wolności”  zawierające scenariusze lekcji wraz z kartami prac, mapy, materiały edukacyjne.

Teczce edukacyjnej towarzyszą też materiały wystawy  http://pilsudski-petlura.wid.org.pl/

Kolejnym działaniem w ramach projektu jest przygotowanie i produkcja  wielkoformatowej gry planszowej  „Wspólny front. Wielkoformatowa gra planszowa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” poświęconej wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku i przeprowadzenie 10 rozgrywek w szkołach sobotnich na Ukrainie. 

Gra planszowa wielkoformatowa jest skierowana do uczniów szkół sobotnich i punktów nauczania przy organizacjach polonijnych i zostanie przeprowadzona przez instruktorów Fundacji WiD w 6 placówkach oświatowych na Ukrainie. Grze będzie towarzyszyć wprowadzenie do tematyki gry w postaci prezentacji multimedialnej, krótki wykład oraz wprowadzenie do gry, które pomogą lepiej zrozumieć zagadnienie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią covid-19  w roku 2020  przeprowadzimy tylko 10 rozgrywek gry.   W grze weźmie udział łącznie 120 osób.  Przygotowane i wyprodukowane materiały posłużą do realizacji gry w kolejnych latach w różnych polonijnych placówkach z którymi współpracuje Fundacja WID.

Rezultaty realizacji projektu „Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności” w roku 2020:

Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Muzeum Historii Polski przygotowała teki  edukacyjne “Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920r. Razem o Wolności”  zawierające scenariusze lekcji wraz z kartami prac, mapy, materiały edukacyjne. Teczki te  w ilości 500 szt. zostały przekazane 50 podmiotom oświatowym na Ukrainie w celu realizacji lekcji historii poświęconych Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920r.

W 50 placówkach oświatowych na Ukrainie przeprowadzone lekcje edukacyjne poświęcone tematyce  współpracy  obojga narodów  w ramach sojuszy z 1920r. W większości placówek lekcje odbyły się stacjonarnie, natomiast w kilku placówkach ze względu na sytuację pandemiczną lekcje odbyły się on-line z wykorzystaniem materiałów teczki edukacyjnej dostępnej on-line 

i wystawy on-line “Za naszą i waszą wolność”

W ramach realizacji projektu przygotowano i wyprodukowano   wielkoformatową grę planszową  „Wspólny front. Wielkoformatowa gra planszowa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” poświęconą wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku i przeprowadzono 10 rozgrywek w szkołach sobotnich na Ukrainie. Łącznie w 10 rozgrywkach wzięło udział 136 uczestników. Gra wielkoformatowa okazała się doskonałym narzędziem edukacji historycznej i patriotycznej. Jej wykorzystanie wspierało także kompetencje miękkie i rozwój umiejętności interpersonalnych – prace w grupie, negocjacje, mediacje, planowanie, analizę ryzyka.

Realizacja rozgrywek w roku 2020:

5.12.2020 – Chmielnicki – Polska szkoła sobotnio-niedzielna przy Chmielnickim Obwodowym Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie  2 rozgrywki  czytaj więcej

5.12.2020 –  Chmielnicki –  Związek Polaków przy kościele pw “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata”  1 rozgrywka

6.12.2020 – Kamieniec Podolski – Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim – 2 rozgrywki

7.12.2020 _ Chmielnicki – Centrum języków i kultur słowiańskich, oddział polski 1 rozgrywka

8.12.2020  – Winnica – Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” – 2 rozgrywki czytaj więcej

9 -10.12.2020 –  Iwano- Frankiwsk – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – 2 rozgrywki  czytaj więcej

 

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana  z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content