„Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.

Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej oraz edukacja i upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży ukazanie obszarów działań łączących społeczność polską i ukraińską w kontekście obchodów 100-lecia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartą w kwietniu 1920 roku w Warszawie w czasie wojny Polski z Rosją bolszewicką.
 W ramach projektu zaplanowana jest realizacja lekcji edukacyjnych w 50 placówkach oświatowych na Ukrainie.  W tym celu Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Muzeum Historii Polski przygotowała teki  edukacyjne “Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920r. Razem o Wolności”  zawierające scenariusze lekcji wraz z kartami prac, mapy, materiały edukacyjne.

Teczce edukacyjnej towarzyszą też materiały wystawy  http://pilsudski-petlura.wid.org.pl/

Kolejnym działaniem w ramach projektu jest przygotowanie i produkcja  wielkoformatowej gry planszowej  „Wspólny front. Wielkoformatowa gra planszowa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” poświęconej wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku i przeprowadzenie 10 rozgrywek w szkołach sobotnich na Ukrainie. 

Gra planszowa wielkoformatowa jest skierowana do uczniów szkół sobotnich i punktów nauczania przy organizacjach polonijnych i zostanie przeprowadzona przez instruktorów Fundacji WiD w 6 placówkach oświatowych na Ukrainie. Grze będzie towarzyszyć wprowadzenie do tematyki gry w postaci prezentacji multimedialnej, krótki wykład oraz wprowadzenie do gry, które pomogą lepiej zrozumieć zagadnienie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią covid-19  w roku 2020  przeprowadzimy tylko 10 rozgrywek gry.   W grze weźmie udział łącznie 120 osób.  Przygotowane i wyprodukowane materiały posłużą do realizacji gry w kolejnych latach w różnych polonijnych placówkach z którymi współpracuje Fundacja WID.

 

Realizacja Gry w roku 2020:

5.12.2020 – Chmielnicki – Polska szkoła sobotnio-niedzielna przy Chmielnickim Obwodowym Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie  2 rozgrywki

5.12.2020 –  Chmielnicki –  Związek Polaków przy kościele pw “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata”  1 rozgrywka

6.12.2020 – Kamieniec Podolski – Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim – 2 rozgrywki

7.12.2020 _ Chmielnicki – Centrum języków i kultur słowiańskich, oddział polski 1 rozgrywka

8.12.2020  – Winnica – Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” – 2 rozgrywki

9 -10.12.2020 –  Iwano- Frankiwsk – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – 2 rozgrywki

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana  z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy